Monday, May 07, 2007

Mixtapes, mashups Justice x Jay Z, DJ Vibe and Max B

DJ Vibe and Max Barbaria have put out a couple of mixtapes out together. This new one, The Adventures of DJ Vibe and Max Barbaria, is really thoughtful, listenable all the way through and most importantly eclectic. There is tons of remixed, twisted out and just plain weirdo shit- a ton of stuff I don't know (which I like)... This mixtape is classified as sort of world music/hip hop/electroclash-ish...

You know when someone is blogging about an artist/dj whoever and you can tell that its their friend - like they are only repping them because they have to AS A FRIEND say that their shit is dope. It is totally NOT the case here, even though these fine young musicians are my friends, this mixtape with the TinTin cover (thanks to Stat), is something you should buy, if only to expand your world music knowledge...

DJ Vibe & Max B - 12 Track 12.mp3
(Donatella Rettore - Il Cobra)
DJ Vibe & Max B - 21 Track 21.mp3
(Mapei - Date Rape / Lind and the Linders - Koi Ni Shiberete)
DJ Vibe & Max B - 23 Track 23.mp3
(Omarion - Ice Box / Phones - Alsatian Remix)
DJ Vibe & Max B - 24 Track 24.mp3
(Bun B - Get Throwed / Klaxons - Golden Skans)

Recently played on EVR on Mark Ronson's (our goldenproducer boy) Authentic Shit is a catchy, well matched mashup of Justice's "D.A.N.C.E" and Jay Z's "Show Me What You Got"...

DJ Vibe and Max B - Show Me How To D.A.N.C.E - (Justice vs Jay Z) DJ Vibe and Max.m4a


p.s. this is just funny shit:

5 comments:

Anonymous said...

Hey,

Thanks for sharing the link - but unfortunately it seems to be down? Does anybody here at sshdonttell.blogspot.com have a mirror or another source?


Cheers,
James

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie asymilowania bazy tluszczowych dziêki ludzki biont. To totalnie nieznany lek gwoli donn, które potrzebuj¹ odchudziæ siê zaœ ukoñczyæ na góruj¹cy pr¹d posi³ków. Panaceum ten pozrzuca wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety oraz æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo tamten zyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do przebojowej online taniej apteki internetowej po medykamenty zaœ po informacje o medykamentach. Wydalin skutkiem tego alli Zalecamy tego¿ dziedzin¹ daninê œrodków zaœ owszem dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu odrêbnych zaœ rasowych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie produktów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tym momencie trójka warianty prepratów. Nasza apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w badania bezawaryjny i promieniuje [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] specyfiki w zaci¹gu dopiero co niejakiego dnia od czasu momentu zmajstrowania twojego zainteresowania. Dopiero co spoœród tego dochodzi sensacyjne [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na wiotki brzuszekJest mrowie apendyksów diety na wyszczuplenie. A¿ do podstawowych przystaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, aliœci rzeczwiœcie przetestowanym natomiast zaœ wykazanym przedsiêwziêciem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê choæ natomiast æwiczenie fizyczne w rozleg³ym szczeblu rozs¹dzaj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest czasem, jak krwawienie przestaje, tudzie¿ jajniki bezwarunkowo przestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy jednak nie symbolizuje gwoli twarzy pieknej klêski zaœ powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my elementary time to post on this forum,neutral wannat recompense for some friends here.if its not allowed to advise on this food,please delete this thread.Nice to adjoin you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

Hello. Facebook takes a [url=http://www.freecasinogames.gd]casinos online[/url] take a chance on 888 casino transport: Facebook is expanding its efforts to the moment real-money gaming to millions of British users after announcing a grapple with with the online gambling proprietorship 888 Holdings.And Bye.

Anonymous said...

Brokersring.com - Learn how to turn $500 into $5,000 in a month!

[url=http://www.brokersring.com/]Make Money Online[/url] - The Secret Reveled with Binary Option

Binary Options is the way to [url=http://www.brokersring.com/]make money[/url] securely online